Tietosuojakäytäntö

Yksityisyyden Suoja
1. TIETOJEN VAARA


Selesto ApS (jäljempänä Selesto) ottaa henkilökohtaisen tietosuojasi vakavasti.


Prosessimme henkilötietoja ja olemme siksi ottaneet käyttöön tämän tietosuojakäytännön, joka kertoo, miten me kohtelemme tietojasi.


Henkilötietojen käsittelystä vastaava oikeushenkilö on:


Nimi: Selesto ApS


CVR-numero: 39321688


Osoite: Hobrovej 509, 9200 Aalborg SV


Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä osoitteeseen info@vistafinans.dk.


Seleston edustaja on Torben Hansen.


2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY


Tyyppi


Käyttämämme tiedot sisältävät:


Sähköposti


Selesto kerää, tallentaa, käsittelee ja käyttää tietojasi palveluiden markkinointiin sähköpostitse, jolla olet suoraan suostunut.


Selesto käsittelee vain sinua koskevia tietoja, jotka ovat merkityksellisiä ja riittäviä suhteessa siihen tarkoitukseen, johon tiedot on saatu.


Keräämme, käsittelemme ja tallennamme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia aiottua tarkoitusta varten. Lisäksi lainsäädännössä määritellään, millaisia tietoja meidän on kerättävä ja säilytettävä.


Henkilötietojen tarkistaminen ja päivittäminen


Selesto tarkistaa, että henkilötietosi, joita kohdellessamme käsittelemme, ei ole väärä tai harhaanjohtava. Päivitämme myös henkilötietojasi jatkuvasti joko jatkuvaan yhteydenpitoon sinuun tai julkisten tietokantojen kautta.


Koska työmme riippuu siitä, että tietosi ovat oikeita ja päivitettyä milloin tahansa, pyydämme sinua toimittamaan meille henkilötietojasi koskevat muutokset.


Tietojesi laadun varmistamiseksi olemme ottaneet käyttöön sisäiset säännöt ja menettelyt henkilötietojen tarkistamiseksi ja päivittämiseksi.


Poistaminen


Selesto poistaa henkilötietosi, kun ne eivät enää ole tarpeen tätä tarkoitusta varten, kuitenkin muuhun lainsäädäntöön, joka määrää tietyn ajan.


Olemme määritelleet pyyhekumin rutiinit ja tarkistukset sen varmistamiseksi.


Oikeusperusta


Seleston on pääsääntöisesti käytettävä henkilötietojasi käsittelemään tilauksiasi, mikä on laillista, sillä sopimus on saavutettu kanssasi. Jos henkilötietojen saamiseksi ei ole oikeusperustaa, saamme suostumuksesi ennen tietojen käsittelyä.


Jos tarvitsemme suostumustasi, suostumuksesi on vapaaehtoinen ja voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä.


Julkistaminen


Tietyissä tilanteissa voi olla merkitystä siirtääksemme henkilötietosi. Selesto vain siirtää henkilötietoja, jos meillä on oikeusperusta.


3. TURVALLISUUS


Selesto suojaa henkilötietojasi ja sisäisiä sääntöjä tietoturvasta.


Olemme laatineet ohjeita ja toimia, jotka suojaavat henkilötietojasi tuhoutumatta, kadonneilta tai muutetuilta, luvattomalta paljastamiselta ja luvattomalta käytöltä tai tietämyksestä.


Selesto on myös määritellyt menettelyt työntekijöiden oikeuksien jakamiseksi.


Tietojen menettämisen välttämiseksi jatkuvasti varmuuskopioimme tietojemme.


Turvallisuusrikkomuksen tapauksessa, joka voi aiheuttaa sinulle vaaran, ilmoitamme sinulle turvallisuusrikkomuksesta mahdollisimman pian.


4. COOKIES-KÄYTTÖ


Selesto asettaa vain tarpeelliset evästeet, jotka varmistavat verkkosivustemme toimivuuden ja ovat suostumuksen vaatimusten ulkopuolelle.


Ennen evästeiden laittamista laitteeseen pyydämme lupaa.


5. OIKEUDET


Oikeus käyttää henkilötietoja


Sinulla on oikeus milloin tahansa tietää, mitä tietoja me kohdellamme sinusta, mistä he ovat peräisin ja mistä me sovellamme. Voit myös selvittää, kuinka kauan henkilötietojasi tallennetaan ja kuka vastaanottaa tietoja sinusta.


Pääsy edellä mainittuihin tietoihin voi kuitenkin rajoittaa muiden henkilöiden yksityisyyttä, liikesalaisuuksia ja teollis- ja tekijänoikeuksia.


Oikeus oikaisuun tai poistamiseen


Jos uskot, että käsittelemämme henkilötiedot ovat epätarkkoja tai virheellisiä, sinulla on oikeus oikaista ne. Sinun on otettava yhteyttä ja ilmoitettava epätarkkuus tai virhe.


Joissakin tilanteissa meillä on velvollisuus poistaa henkilötietosi, esimerkiksi jos peruutat suostumuksesi.


Jos uskot, että tietosi eivät ole välttämättömiä, voit poistaa ne.


Oikeus vastustaa


Sinulla on oikeus vastustaa henkilökohtaisten tietojen käsittelyä.


Jos vastauksesi on perusteltua, henkilötietojesi käsittely lopetetaan.


Oikeus siirtää henkilötietojasi


Sinulla on oikeus saada henkilökohtaisia tietoja, jotka olette antanut meille ja ne, jotka olemme saaneet sinulta muiden toimijoiden kanssa sinun suostumuksesi perusteella.


Jos käytät tätä oikeutta, saat henkilökohtaiset tietosi tavalliseen koneellisesti luettavissa olevaan muotoon.


Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Selesteriin.


Jos haluat käyttää henkilötietojasi, saada ne korjaamaan tai poistamaan tai vastustamaan hoitomme, tutkimme mahdollisuuksien mukaan ja ilmoitamme sinulle mahdollisimman pian ja viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun olet vastaanottanut Kysely tästä.